Værksteder

Hvad får du og dine elever ud af et teaterværksted? Arbejdet i teaterværkstedet kan bidrage til, at eleverne får et mere varieret og nuanceret forhold til kunst og kultur ved at prøve scenekunsten på egen krop. At de faglige kompetencer som fx bedre sprogforståelse, mundtlig fremstilling og fortolkning styrkes. Og ikke mindst at elevernes selvværd og fællesskabsfølelse øges.

AT Lærings værksteder er målrettet alle klassetrin

Præsentation og formidling

Bliv bedre til at formidle et fagligt stof

Bliv bedre til at arbejde målrettet med sammenhængen mellem det, du siger og det, du gør.

Skal dine elever præsentere og formidle fagligt stof for klassen? Eller skal de inden længe til eksamen? Så er dette kursus relevant for jer! På kurset får eleverne redskaber fra skuespillerens værktøjskasse til at fremstå autentiske og formidlingsbevidste. De bliver kærligt og præcist guidet igennem forskellige teaterøvelser og får derigennem bevidsthed om, hvordan de rent kropsligt kan fremstå klare, tydelige og troværdige.

Vi undersøger og eksperimenterer med, hvordan den enkelte elev bliver den bedste version af sig selv i forhold til at bruge kroppen i en fremlæggelsessituation. Eleverne styrkes i at bruge deres kropssprog og få større kropsbevidsthed. Præsentation og formidling er et kursus, der med udgangspunkt i enkle teaterøvelser har fokus på den formidlingsbevidste krop - ikke det talte ord.

Værkstedet er støttet af ULF i Aarhus – Undervisnings- og læringsforløb, Børnekulturhuset, Aarhus Kommune

"Det var ikke blot sjovt, man lærte også en masse om at stå foran andre mennesker, mens de alle sammen kigger på en. I starten syntes jeg, at det var en smule akavet og lidt pinligt, men da vi havde været igennem hele forløbet, føltes dét at stå foran hele klassen mere normalt og afslappende end nogensinde før. Udfordrende, men også megasjovt og en meget lærerig dag!"
- Ida, elev i 8. klasse på Elise Smiths Skole, Aarhus


"Mine gymnasieelever har virkelig fået øjnene op for, hvor givende det er at arbejde med og fokusere på samarbejdet mellem krop og stemme. De har fået mange gode værktøjer med sig til fremtidige præsentationer og mundtlige (eksamens)situationer og en øget bevidsthed om, hvor meget vi faktisk fortæller om os selv, når vi møder hinanden. En spændende, lærerig og ikke mindst sjov eftermiddag med mange gode grin og meget stof til eftertanke."
- Karianne Eggen, lektor i dansk og religion, Favrskov Gymnasium

Praktisk info

TIDSPUNKT 
Aftales med teatret

ANTAL
Max 28 elever

PERIODE 
Hele året

VARIGHED 
3 (klokke)timer

MÅLGRUPPE 
Elever i grunduddannelsernes udskoling og ungdomsuddannelserne

STED 
På Aarhus Teater (ATLs lokaler) eller ude på skolen. Workshoppen kræver et lokale, hvor der er plads til, at alle eleverne kan arbejde fysisk på gulvet samtidigt.

PRIS 
1000 kr. (gælder alle skoler)

BESTILLING 
atl@aarhusteater.dk

Teaterværksted

I teaterværkstedet arbejder eleverne kropsligt med tematikker og æstetiske greb fra en af Aarhus Teaters aktuelle forestillinger.

Gennem forskellige teaterøvelser klædes eleverne gradvist på til den afsluttende visningsopgave, der skaber forløbets røde tråd. På den måde får eleverne en unik mulighed for at forstå sig selv i forhold til den relevante forestilling.

Teaterværkstedet tilrettelægges specifikt efter det pågældende klassetrin og henvender sig derfor både til elever og lærere i grundskolen og ungdomsuddannelserne.

Værkstederne foregår på Aarhus Teater og varetages af en professionel teaterpædagog. Der kræves ingen forkundskaber hos eleverne.

Hvad får du og dine elever ud af et teaterværksted? Arbejdet i teaterværkstedet kan bidrage til, at eleverne får et mere varieret og nuanceret forhold til kunst og kultur ved at prøve scenekunsten på egen krop. At de faglige kompetencer som fx bedre sprogforståelse, mundtlig fremstilling og fortolkning styrkes. Og ikke mindst at elevernes selvværd og fællesskabsfølelse øges.

Værkstedet er støttet af ULF - Undervisnings- og læringsforløb, Børnekulturhuset, Aarhus Kommune

Praktisk info

TID
Udvalgte formiddage og eftermiddage i hverdage

ANTAL
Max 28 personer

VARIGHED 
3 (klokke)timer

MÅLGRUPPE 
Lærere og elever på grunduddannelserne og ungdomsuddannelserne

STED 
Aarhus Teater (ATLs egne lokaler el. teatrets prøvesale)

PRIS 
Skoler i Aarhus Kommune: Gratis Andre skoler: 1.000 kr. OBS! Forudsætter samtidigt køb af minimum 20 teaterbilletter


BESTILLING
 atl@aarhusteater.dk

"Jeg har de forløbne år benyttet mig årligt af Aarhus Teaters tilbud om værksteder. Hver gang vi er afsted, bliver jeg imponeret over undervisernes engagement og høje faglige niveau. Eleverne er vilde med forløbet, og hver gang kommer vi hjem med en god oplevelse og en bedre forståelse af krop og fantasi. Jeg får også som lærer flere redskaber til min undervisning, og jeg bruger jævnligt de øvelser, vi har prøvet af, ligesom jeg er blevet bedre til at bruge kroppen i undervisningen."
- Vivi Pedersen, lærer på Elise Smiths Skole, Aarhus

 

Skriveværksted

I skriveværkstedet udforsker eleverne sprog og fantasi i arbejdet med at skabe dialoger, karakterer og gode historier. Ved hjælp af enkle skriveøvelser bliver dramatiske situationer til og ord og handling får liv. I skriveværkstedets kreative rum får den enkelte elev mulighed for at skrive sin egen dramatik og skabe sin egen fiktion.

Skriveværkstedet tilrettelægges specifikt efter det pågældende klassetrin og henvender sig derfor både til elever og lærere i både grundskolen og ungdomsuddannelserne. Værkstederne foregår ude på jeres skole og varetages af en professionel dramatiker eller teaterpædagog.

Der kræves ingen forkundskaber.

Værkstedet er støttet af ULF - Undervisnings- og læringsforløb, Børnekulturhuset, Aarhus Kommune

"Det er et fantastisk godt værksted, hvor eleverne får serveret nogle helt konkrete værktøjer gennem kreative benspænd. På den måde får de et godt indblik i, hvordan en dramatisk tekst skabes, og mange får mod på selv at kaste sig ud i videre tekstarbejde. De får et udgangspunkt til at skabe deres egen stemme og stil, ikke mindst fordi underviserne er rigtig dygtige. Stemningen er virkelig god og det smitter af på elevernes lyst til at tage hovedspring udi skrivekunsten."
- Bert Ernst, lektor i dramatik, tysk og historie, Favrskov Gymnasium

Praktisk info

TID
Udvalgte formiddage og eftermiddage i hverdage

ANTAL 
Max 28 personer

VARIGHED
3 (klokke)timer

MÅLGRUPPE
Lærere og elever på grunduddannelserne (fra 6. klasse) og ungdomsuddannelserne

STED 
Ude på skolerne


PRIS 
Skoler i Aarhus Kommune: Gratis Andre skoler: 1.000 kr. OBS! Forudsætter samtidigt køb af minimum 20 teaterbilletter

BESTILLING 
atl@aarhusteater.dk

TEATERVÆRKSTED TIL BØRNEHAVER

Teaterværksted til børn i børnehaver/førskolen

Som noget nyt tilbyder vi et skræddersyet teaterværksted til de ældste børn i børnehaven. Sammen går vi på opdagelse og leger med teatret og H.C. Andersens eventyr De vilde Svaner i trygge rammer. 

Jeres besøg består at en rundvisning i Aarhus Teaters snørklede gange, hvor vi blandt andet besøger kostumeafdelingen, malersalen, rekvisitkælderen og selvfølgelig skal vi også se Store Scene med det flotte Svaneloft. 

Efter rundvisningen går vi over til AT Lærings lokaler, hvor vi skal arbejde med De vilde Svaner. Vi laver teaterlege, som er med til at skabe tryghed blandt børnene, og vi arbejder kropsligt med H.C. Andersens eventyr.  Børnene mærker og sanser karaktererne helt tæt på og får derved en dybere forståelse af historien. Forløbet afsluttes med en lille visning for hinanden. 

Forberedelse: Som forberedelse til teaterværkstedet, kan I forud for jeres besøg læse H.C. Andersens De vilde svaner (fx Siggurd Barrets udgave i bogen "Sigurd fortæller H.C. Andersen) sammen med børnene.

Værkstedet er støttet af ULF - Undervisnings- og læringsforløb, Børnekulturhuset, Aarhus Kommune

Praktisk info

TIDSPUNKT 
Aftales med teatret

ANTAL
Max 20 - flere børnehaver kan evt. slå sig sammen om et teaterværksted

PERIODE 
Januar - juni 2023

VARIGHED

2,5 timer (inkl. rundvisning på teatret og tid til madpakkepause)

MÅLGRUPPE 

Børn i børnehave eller førskole (5-6 år)

STED 
Aarhus Teater

PRIS 
Børnehaver o.lign. i Aarhus Kommune: 1000 kr.

Øvrige: 2000 kr

BESTILLING 
atl@aarhusteater.dk

VIRTUELT SKRIVEVÆRKSTED

Virtuelt skriveværksted

Når vi nu ikke kan mødes i den virkelige verden, så kan vi jo heldigvis i den virtuelle!

Aarhus Teater Læring har udviklet et skriveværksted, der ved hjælp af kreative benspænd og enkle skriveøvelser lader eleverne snuse til verden som dramatikere. De skaber deres egen dramatiske karakter og får mulighed for at lade denne karakter mødes med en anden og sammen i par skabe en ”dialog for to”.

I den kreative skrivning og i legen med at skabe en karakter, træner eleverne det at skrive med en personlig autentisk stemme. De skal tænke og skrive scenisk i en proces, hvor de skriver eksempler og scenarier frem og her trænes de i at bruge en bred vifte af sproglige virkemidler. Gennem undersøgende tankespor trænes de i at skabe et dynamisk og varieret sprog.

Vi arbejder med fagbegreber som dramaturgi, dramatisk tid og spænding og genrekendetegn for dramatik. Værkstedet slutter af med, at eleverne sidder med et lille stykke færdigt skrivekunst, som I kan arbejde videre med online – eller gemme til I ses igen.

Afvikling: En teaterpædagogisk underviser fra Aarhus Teater Læring deltager som gæsteunderviser på Google Meet, Zoom, Teams eller lignende. Klassens lærer er også med under hele afviklingen af skriveværkstedet.

Forberedelse: Klassens lærer giver den teaterpædagogiske underviser adgang til klassens virtuelle rum. I dette rum skal underviseren kunne vise en PowerPoint.

Læreren bliver, inden skriveværkstedet, kontaktet af underviseren, så det praktiske kan organiseres og eventuelle spørgsmål afklares.

Eleverne skal bruge: 6 stykker blankt A4-papir uden tern eller linjer, blyant og blyantspidser og en terning. Desuden skal de have adgang til en onlineplatform, hvor de kan skrive sammen to og to (teams, OneNote, Google Docs eller andet, hvor de kan lægge tekst og billeder ind).

Praktisk info

TIDSPUNKT 
Aftales med teatret

ANTAL
En klasse

PERIODE 
Hele året

VARIGHED 
3 (klokke)timer

MÅLGRUPPE 
Elever i 8. og 9. klasse og ungdomsuddannelserne

STED
Foregår online

PRIS 
Skoler i Aarhus Kommune: Gratis
Andre skoler: 1.000 kr.

BESTILLING 
atl@aarhusteater.dk oplys skole, klasse og ønsket dato og tidspunkt.