Andre tilbud fra AT Læring

Hvad enten I er hyppige teatergæster, store eller små, kan Aarhus Teater Læring hjælpe med at berige oplevelsen af scenekunsten. 

Sammen hver for sig

Mange lærere og elever er presset i forhold til planlægning og afvikling af undervisning i folkeskolen i denne Coronatid. Og de fysiske fællesskaber synes fortsat at være udfordret på trods af den gradvise genåbning. Derfor tilbyder vi - som en del af samarbejdet med Børn og Unge i Aarhus Kommune – et gratis teatertilbud til skolerne i Aarhus Kommune.

Vi vil sammen med eleverne forsøge at indfange Corona i børnehøjde. Gennem en række teateræstetiske øvelser, hvor børnene mærker, føler, fornemmer, taler og ikke mindst agerer i forhold Corona, laver de små visninger for hinanden. Visninger, der kredser om spørgsmål som hvad har du oplevet?, hvad har du savnet? og hvad glæder du dig til?.

Forløbene foregår i vores særligt indrettede undervisningslokaler, og vi følger naturligvis sundhedsmæssige retningslinjer, som er godkendt af Børn og Unges Corona-kriseledelse. 

Vi har plads til én klasse hver dag. Klassen opdeles i to grupper, og når der er visning, foregår det i mindre grupper. Alle klassetrin kan deltage og vi tilpasser forløbene efter den enkelte aldersgruppe.

Vi begynder og slutter formiddagen med at danse ”Sammen hver for sig-dansen”, som er skabt til lejligheden. Den kan I også se en teaser på hjemmefra her: 

Praktisk info

Periode
Fra torsdag 28. maj og frem til sommerferien 2020

Hvornår
Hver dag kl. 9.30 – 12.45 (inkl. pause til at spise medbragt madpakke)

Hvor
Mødested foran teatret ved Bispetorv. Herefter i AT Lærings undervisningslokaler

Hvem
Lærere og elever i Aarhus Kommunes folkeskoler

Hvor mange
1 klasse pr. dag (max 25 elever plus lærer)
max 2 klasser pr skole

Hvilken alder
Indskoling, mellemtrin og udskoling

Tilmelding
Send en mail til atl@aarhusteater.dk Skriv dato for ønsket værksted, skolens navn, lærerens navn med telefonnummer og mail, klassetrin og antal elever. Vi reserverer efter først-til-mølle-princippet.

Mød en skuespiller

Hvordan bliver man skuespiller?

Hvordan arbejder en skuespiller?

Hvad er et skuespillerensemble?

Hvordan har du arbejdet med rollen i den forestilling, du medvirker i?

Det kan være nogle af de spørgsmål, som du og dine elever kan stille en af vores skuespillere fra vores ensemble. Mødet med vores skuespilleren vil typisk være på Aarhus Teater – men kan i enkelte tilfælde også finde sted ude på din skole.

Mødet kan handle om den konkrete forestilling og dens tematik eller mere generelt om det at arbejde som skuespiller. Det er ikke en forudsætning, at I skal købe billetter til en forestilling, men det vil give dine elever en større oplevelse både at møde skuespilleren ’privat’ og på scenen.

Du må ikke forvente et færdigt oplæg af skuespilleren, og det er derfor vigtigt, at dine elever er velforberedte og stiller spørgsmål.

Praktisk info


TID

Hele sæsonen. Typisk i forbindelse med at I skal se en forestilling på Aarhus Teater. Dato og tidspunkt aftales individuelt. Vi forsøger så vidt muligt at efterkomme alle ønsker, men der kan være perioder, hvor skuespillerne er optaget.

ANTAL 
Max 28 elever

VARIGHED
½ - 1 time

MÅLGRUPPE
Lærere og elever i grund- og ungdomsuddannelserne

PRIS
Gratis

BESTILLING
Tlf. 7021 3021 eller arrangement@aarhusteater.dk

Rundvisninger for skoler

Kom med bag kulisserne og få et enestående indblik i livet bag scenen.

Sæsonen igennem tilbyder vi rundvisninger, hvor du og dine elever får mulighed for at gå teatret efter i krogene. En rundviser fortæller om husets historie, om arkitekturen og udsmykningen. Turen går rundt i hele huset – til de forskellige scener, værksteder og rekvisitkælderen.

Rundvisningen begynder typisk ved teatrets hovedtrappe i Teatergaden og varer 1 – 1 1/2 time.

Rundvisninger på teatret sker under hensyntagen til kunsten. Der kan være prøver på scener eller i prøvesale samt travlhed på værksteder, der medvirker til, at vi ikke kan garantere, at turen går forbi alle scener og værksteder.

Praktisk info


TID

Hele sæsonen

ANTAL DELTAGERE
Max 25 deltagere

VARIGHED
1 – 1 ½ (klokke)time

PRIS
50 kr. pr. elev – dog et minimumsbeløb på 1000 kr. Det er muligt at søge ULF i Aarhus om støtte til rundvisningen – kontakt en kulturkonsulent på ulfiaarhus.dk

BESTILLING
Tlf. 7021 3021 eller arrangement@aarhusteater.dk

kend dit land

En dannelsesrejse i miniformat

Kend dit land er et projekt, der sender 4. klasseelever på minidannelsesrejser i hele Danmark.

Her møder børn en stribe af Danmarks bedste tilbud inden for kultur, natur og historie.

De udvalgte skoler får adgang til skræddersyede ruter med en stribe af landets bedste kultur-, historie- og naturtilbud for børn, hvor Aarhus Teater er en af de udvalgte destinationer.

Aarhus Teater Læring tilbyder et særligt forløb til Kend dit land, hvor eleverne kommer på rundvisning i huset, på teatrets scener og udvalgte værksteder. Herefter deltager elever og lærer i en praktisk workshop, der er særligt tilrettelagt til Kend dit land, hvor vi bl.a. arbejder med enkle teaterøvelser ’på gulvet’.

Forløbet henvender sig primært til skoler fra Sjælland (Tur 5 – fra Sjælland til Østjylland – se turkataloget på kendditland.dk).

Kend dit land er et projekt under Kulturministeriet, Undervisningsministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet og Børne- og Socialministeriet.

Praktisk info


PERIODE

13. januar – 5. juni 2020

TIDSPUNKT
Formiddage

VARIGHED
2,5 timer

KLASSETRIN
4. klasse

STED
Aarhus Teater og ATLs lokaler

PRIS
2.000 kr. pr. ex moms

BESTILLING
arrangement@aarhusteater.dk

Virksomhedsbesøg

Når man går i teatret, ser man som regel kun skuespillerne, men der er mange mennesker, der har arbejdet på forestillingen både før, under og efter.

Med dette virksomhedsbesøg kommer eleverne bag scenen og ser, hvad der skal til for at drive et teater. De vil også få kendskab til de forskellige typer jobs, man kan have på et teater. De vil måske møde teatermalere, sceneteknikere, skræddere, rekvisitører eller lys- og lydteknikere.
Eleverne vil få en introduktion til teatrets afdelinger samt en rundvisning med stop ved 2-3 forskellige rollemodeller, der vil fortælle om deres uddannelses- og erhvervsmæssige baggrund. Rollemodellerne kan være forskellige alt efter dagens arbejdsopgaver.

Et besøg kan f.eks. indeholde:

  • Et stop ved skræddersalen, hvor en teaterskrædder fortæller om sin uddannelse, baggrund og arbejde.
  • Et stop i malersalen, hvor en teatermaler fortæller sin historie og beskriver arbejdets funktioner
  • Et stop i rekvisitafdelingen, hvor en rekvisitør fortæller om sin uddannelse, baggrund og arbejde og besvarer spørgsmål.
Praktisk info


VARIGHED

2 timer

PRIS
Forløbet er gratis. Du kan aflyse værksteder op til 1 uge inden den aftalte dato, herefter vil der
være et aflysningsgebyr på 1.000 kr.

TILMELDING
annek@aarhus.dk

FORBEREDELSE
Eleverne skal have undersøgt de forskellige jobfunktioner, og have læst om hvilke opgaver medarbejderne kunne have. Eleverne skal også forberede to spørgsmål til rollemodellerne. Uden forberedelse bliver besøget spild af både teatrets og elevernes tid.